CNC PRONUM

PRONUM widokOd 1 lipca 2014 r. nasza firma przejęła produkcję sterowań PRONUM. Produkujemy sterowania PRONUM 630T (tokarkowe) i 640FC (frezarkowe i do cntrów obróbkowych).  Prowadzimy serwis wszystkich sterowań, niezaleznie od daty ich produkcji.

 

 KOMPUTEROWE UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO OBRABIAREK

możliwości techniczne i niezawodność porównywalne z najlepszymi – atrakcyjna cena

Układy sterowania numerycznego PRONUM serii 600 to najnowszej generacji systemy komputerowego sterowania kształtowego (CNC) obrabiarek wyposażone w zintegrowany Programowalny Sterownik Logiczny (PLC), w pamięć programów obróbki technologicznej o dużej pojemności, cykle stałe dla frezarek i tokarek oraz wiele innych cech niezwykle ułatwiających pracę technologa i operatora. Układy sterowania PRONUM wyposażono w moduły odpowiadające przemysłowym standardom IBM PC/AT. Minimalizacja sprzętu do zaledwie kilku płytek drukowanych pozwoliła osiągnąć wyjątkowo wysoką niezawodność systemu. Układ został zamknięty w zwartej obudowie wykonanej zgodnie z 19-to calowym standardem konstrukcyjnym (483 mm x 400 mm x 180 mm). Waga w pełni wyposażonego układu sterowania nie przekracza 20 kg, a jego pobór mocy 75 W!

Dotychczasowa eksploatacja układów sterowania PRONUM dowiodła, że przyjęty sposób komunikowania się operatora z systemem (przyciski programowe i wielopoziomowe menu) znacznie upraszcza i ułatwia obsługę systemu. Dużą pomocą dla operatora są wyświetlane pełnym tekstem komunikaty, ostrzeżenia i alarmy. Programy technologiczne mogą być wstępnie sprawdzone poprzez symulację graficzną obróbki. W razie potrzeby mogą być poprawione i zoptymalizowane. W trakcie obróbki można wprowadzać i sprawdzać nowy program obróbki technologicznej. Układ sterowania numerycznego PRONUM oferowany jest w dwóch podstawowych wykonaniach:

 • PRONUM 640FC, przeznaczony do wieloosiowego sterowania frezarek, wiertarko-frezarek, wytaczarek i centrów obróbkowych.
 • PRONUM 630T, przeznaczony do sterowania tokarek i centrów tokarskich.

DANE OGÓLNE

 • 3 jednocześnie sterowane osie (opcjonalnie 4-ta i 5-ta)
 • Interpolacja liniowa 3D
 • Interpolacja kołowa 2D i śrubowa 3D
 • Gwintowanie synchroniczne ze stałym i zmiennym skokiem
 • Rozdzielczość programowania przesunięć: 0.001mm
 • Zakres przesunięć ustawczych: ±9999.999 mm
 • Zakres przesunięć roboczych: ±9999.999 mm,
 • promień łuku dla interpolacji kołowej/śrubowej 99999.999 mm
 • Prędkość posuwu roboczego: 1 – 12000 mm/min
 • Prędkość ruchów ustawczych i pozycjonowania: do 15000mm/min
 • Prędkość posuwów synchronicznych dla tokarek: 0.001mm/obr – 40.000 mm/obr
 • Programowalne przyspieszenie/opóźnienie dla ruchów ustawczych i pozycjonowania.
 • Korekcja posuwu: 0%-120%,co l0%
 • Obroty wrzeciona: 1-9999 obr/min
 • Korekcja obrotów wrzeciona: 50%-120%, co 10%
 • Pozycjonowanie wrzeciona: 0.00-359.90, co 0.10
 • Programowany czas postoju: 0.1-999.9 5
 • Korekcja wymiarów narzędzia: 99 zestawów danych kompensacji promienia narzędzia (±999.999 mm), długości (±999.999 mm), oraz zużycia (długość i promień w zakresie ±9.999 mm)
 • Cykle stałe (grupa G8x zgodna ze standardem ISO)
 • Cykl warstwowego/konturowego toczenia L95 i gwintowania L97 dla tokarek
 • Stała prędkość skrawania dla tokarek
 • Pomiar położenia: przetwornik optyczny
 • Pomiar wymiarów narzędzia i przedmiotu za pomocą sondy
 • Kasowanie luzów zwrotnych

CECHY UŻYTKOWE SYSTEMU

 • 12 calowy kolorowy monitor LCD
 • Przyciski programowane (softkeys), wielopoziomowe ,,menu”
 • Wyświetlanie pełnym tekstem komunikatów/alarmów i ostrzeżeń w jednym z dwóch języków (standardowo polski angielski)
 • Informacje o systemie w postaci ,,okien”. Wyświetlanie bieżąco wykonywanego bloku programu obróbki.
 • Szybkie wykonanie programu (tryb Dry Run)
 • Wyświetlanie aktualnego położenia i zadanego dystansu
 • Pamięć programów obróbki w modułach 64 (standard), 128 i 192 kbajt.
 • Podtrzymanie pamięci programów, danych korekcyjnych i maszynowych przez ponad 40000 godzin.
 • Wprowadzanie i poprawianie programów w czasie obróbki
 • Możliwość przechowywania do 999 programów, podprogramów i cykli zaprojektowanych przez użytkownika
 • Pamięć korekcji narzędzi 99 zestawów
 • Pamięć współrzędnych baz pomiarowych i ich korekcji
 • Pamięć współrzędnych punktów Wymiany narzędzi i palet
 • Pamięć bieżącego rozmieszczenia narzędzi w magazynie
 • Wprowadzanie danych:
  • z klawiatury układu sterowania
  • USB
  • przez złącze szeregowe RS232 (transmisja dwukierunkowa)
 • Symulacja graficzna obróbki

ZINTEGROWANY PROGRAMOWANY STEROWNIK LOGICZNY (PLC – PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)

 • Programowanie i poprawianie programu interfejsowego dla obrabiarki bezpośrednio z pulpitu USN
 • Programowanie PLC w języku podobnym do STEPS firmy SIEMENS
 • 48, 96, 144 lub 196 wejść cyfrowych na poziomie +24 V
 • 24, 48, 72 lub 96 wyjść cyfrowych (24V/ l8OmA) zabezpieczonych przed zwarciem
 • Wyświetlanie stanu wejść i wyjść cyfrowych na monitorze
 • Długość programu interfejsowego: do 9000 instrukcji
 • Uruchamianie i testowanie programu z pulpitu sterowania

PROGRAMOWANIE

 • Programowanie konturu przedmiotu
 • Programowanie we współrzędnych absolutnych i przyrostowych
 • Programowanie we współrzędnych maszynowych
 • Współrzędne kartezjańskie i biegunowe
 • Odbicie lustrzane dla wszystkich Osi
 • Programowane wyłączniki krańcowe i programowany obszar obróbki
 • Programowanie parametryczne
 • 100 parametrów dla użytkownika
 • Operacje arytmetyczne na parametrach oraz ustawianie warunków
 • Funkcje trygonometryczne, wykładnicze, logarytmiczne
 • Możliwość pisania złożonych wyrażeń funkcyjnych