PRONUM 640FC

PARAMETRY TECHNICZNE UKŁADU STEROWANIA CNC PRONUM 640FC.

PRONUM 640 FC jest nowoczesnym układem komputerowego sterowania frezarek i centrów obróbkowych, wykonanym zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi standardami i normami, polskimi (PN), oraz międzynarodowymi (ISO), w dziedzinie programowego sterowania obrabiarek.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Liczba sterowanych osi: 4 (w tym wrzeciono)
 • Rodzaje interpolacji: liniowa 3D, kołowa 2D, helikalna (śrubowa) 3D
 • Rozdzielczość: 0,001 mm
 • Zakres przesunięć w każdej osi liniowej: ± 9999,999 mm
 • Współrzędne: prostokątne, biegunowe, lustrzane odbicie.
 • Prędkości posuwu roboczego: 1 ÷ 12000 mm/min, programowane z rozdzielczością 1 mm/min.
 • Prędkość ruchów ustawczych: do 30000 mm/min, z rozdz. j.w.
 • Korekcja prędkości posuwu: 10% ÷ 120% , co 10%.
 • Prędkość obrotów wrzeciona: 1 ÷ 9999 obr/min, co 1 obr/min.
 • Korekcja prędkości obrotowej wrzeciona: 50% ÷ 120% , co 10%.
 • Przyspieszenie/opóźnienie programowane dla ruchów szybkich – ustawczych; zalecany zakres przysp./opz: 200 ÷ 1000 mm/s .
 • Pomiar położenia: przetwornik optyczny.
 • Pozycjonowanie wrzeciona: 0 ÷ 359,9 (stopnia), co 0,1
 • Programowany czas postoju 0,1 ÷ 999,9 s.
 • Kompensacja/korekcja toru ze względu na wymiary narzędzi.
  • Pamięć 99 zestawów wartości:
   • kompensacji promienia i długości w zakresie ±9999,999mm z rozdzielczością 0.001mm
   • korekcji (lub zużycia) promienia i długości w zakresie ±9.999mm z rozdz. jak wyżej.
 • Bazy pomiarowe:
  • Pamięć 12 zestawów pamiętających współrzędne X, Y, Z baz pomiarowych.
  • Zakres wartości określających współrzędne baz : ±9999.999 mm.
  • Korekcje baz pomiarowych: Pamięć 25 zestawów służących do korygowania wartości współrzędnych baz pomiarowych. Zakres korekcji ±99.999 mm.
  • Bazy wymiany narzędzi i palet: Pamięć 10 zestawów pamiętających współrzędne X, Y, Z punktów stałych maszyny.
 • Wprowadzanie programu (POT): z pulpitu operatora,przez sprzęg szeregowy RS232C
 • Wyprowadzanie danych: na monitor ekranowy, przez sprzęg RS 232C
 • Możliwość sprzężenia układu sterowania z komputerem zewnętrznym za pomocą sprzęgu szeregowego RS 232C.
 • Programowanie parametryczne – parametry R. Do wykorzystania 100 parametrów R0 do R99.
 • Operacje arytmetyczne i funkcyjne na liczbach i parametrach.
 • Możliwość pisania programów z wykorzystaniem funkcji potęgowych, trygonometrycznych, wykładniczych, logarytmicznych itd. z udziałem liczb i parametrów jako argumentów.
 • Pisanie programów z wykorzystaniem instrukcji skoków bezwarunkowych i warunkowych.
 • Cykle stałe zgodne ze standardem ISO, oraz inne definiowane przez użytkownika.
 • Praca w systemie podprogramów – 999 podprogramów, 3 poziomy zagnieżdżeń, 99 powtórzeń podprogramu.
 • Programowanie konturu przedmiotu i funkcji korekcji toru narzędzia ze względu na wymiary użytego narzędzia – jego promień i długość.
 • Programowanie współrzędnych punktów absolutne i przyrostowe; podawanie wymiarów w miarach metrycznych lub calowych.
 • Wybór zera programu POT w dowolnym miejscu przedmiotu i obszaru roboczego maszyny.
 • Możliwość programowania ruchu we współrzędnych maszynowych.
 • Programowalne wyłączniki krańcowe.
 • Programowane ograniczenia obszaru obróbki.
 • Szybkie wykonanie programu na maszynie – tryb DRY RUN.
 • Korekcja błędów śruby.
 • Kasowanie luzów zwrotnych
 • Wykorzystanie monitora na pulpicie do analizy pracy układu sterowania.
 • Ułatwiony kontakt operatora z systemem. Łatwa obsługa sterowanej maszyny:
  • Pulpit operatora jest wyposażony w przyciski programowane (soft keys) i łatwo czytelne wielopoziomowe „menu”.
  • Komunikaty, alarmy, ostrzeżenia – dotyczące pracy maszyny i operatora wyświetla się pełnym tekstem w wybranym języku: polskim lub angielskim.
  • Operator jest informowany na bieżąco o pracy maszyny i stopniu zaawansowania wykonywanej pracy.
   • Na ekranie monitora jest wyświetlana informacja o treści aktualnie wykonywanych bloków programu, bieżącym położeniu, zadanym dystansie, bieżących prędkościach ruchu, prędkości obrotowej wrzeciona itd.
 • Programowalny sterownik logiczny PLC zintegrowany z systemem sterowania numerycznego umożliwia:
  • programowanie PLC przez użytkownika w języku symbolicznym (podobnym do STEP 5 firmy SIEMENS);
  • pisanie programu interfejsowego o długości do 5000 instrukcji,
  • programowanie i uruchamiani programu interfejsowego dla obrabiarki bezpośrednio z pulpitu układu sterowania lub z komputera zewnętrznego typu IBM PC/AT ;
  • bieżącą analizę stanów wejść i wyjść cyfrowych za pośrednictwem monitora pulpitu:
   • 48, 96, 144 lub 196 wejść cyfrowych 24V DC ;
   • 24, 48, 72 lub 96 wyjść cyfrowych 24V DC / 150mA; wyjścia zabezpieczone przed zwarciem;
 • USN jest wyposażony w pamięć programów obróbki o pojemności: 114K lub 180 Kbajtów (w zależności od potrzeb użytkownika).
 • Czas podtrzymania zawartości pamięci programów: nie mniejszy od 40 000 godz.
 • Ułatwione wstępne sprawdzanie poprawności programu – symulacja graficzna obróbki umożliwia wyświetlenie na ekranie monitora:
  • kształtu konturu programowanego przedmiotu
  • (i/lub) toru środka narzędzia w wybranych płaszczyznach i skali.
 • Łatwa edycja i poprawianie programu.
 • Wprowadzanie i poprawianie programów w czasie obróbki przedmiotu.
 • Liczne ułatwienia diagnostyczne i serwisowe. m.in. wyświetlanie uchybu nadążania dla każdej osi sterowania.